سفارش تبلیغ
صبا ویژن

96/1/15
11:29 عصر

مقاله A Hybrid Reliability Centered Maintenance Model for Optimi

بدست ali در دسته

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله A Hybrid Reliability Centered Maintenance Model for Optimization of KدرoutدرofدرN Systems دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله A Hybrid Reliability Centered Maintenance Model for Optimization of KدرoutدرofدرN Systems کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله A Hybrid Reliability Centered Maintenance Model for Optimization of KدرoutدرofدرN Systems،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله A Hybrid Reliability Centered Maintenance Model for Optimization of KدرoutدرofدرN Systems :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: 11

چکیده:

The objective of this paper is to present a hybrid model for optimization of k-out-of-n systems. To achieve this objective, a comprehensive study was conducted to recognize maintenance indicators (indices) which have great influences upon system performance. These indicators are related to components’ reliability, operation costs, repair and maintenance costs and total expected output. We formulate the problem of finding structure of parallel k-out-of-n system (including choice of system elements) in order to achieve a desired level of system output by the minimal cost and maximum reliability. A hybrid model consists of Genetic algorithm and Monte Carlo simulation is introduced and applied as the optimization technique. A numerical example is presented to illustrate the ideas.

 

 

دانلود این فایل

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

96/1/15
11:28 عصر

مقاله ارزیابی رفتار دینامیکی دیواره میخگذاری شده در زلزله های حو

بدست ali در دسته

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ارزیابی رفتار دینامیکی دیواره میخگذاری شده در زلزله های حوزه نزدیک و دور از از گسل به روش اجزاء محدود_مطالعه موردی سیستم سازه نگهبان پروژه یاس تهران دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی رفتار دینامیکی دیواره میخگذاری شده در زلزله های حوزه نزدیک و دور از از گسل به روش اجزاء محدود_مطالعه موردی سیستم سازه نگهبان پروژه یاس تهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارزیابی رفتار دینامیکی دیواره میخگذاری شده در زلزله های حوزه نزدیک و دور از از گسل به روش اجزاء محدود_مطالعه موردی سیستم سازه نگهبان پروژه یاس تهران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزیابی رفتار دینامیکی دیواره میخگذاری شده در زلزله های حوزه نزدیک و دور از از گسل به روش اجزاء محدود_مطالعه موردی سیستم سازه نگهبان پروژه یاس تهران :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: 9
چکیده:
باتوجه به شهرنشینی و محدودیت ابعاد زمین درطرح جامع شهری و لزوم استفاده ازفضاهای زیرزمینی گودبرداری با جداره های قائم درمناطق شهری اجتناب ناپذیر است همچنین یکی ازمباحث مهم مهندسی زلزله دردهه های اخیربحث اثرجهت پذیری پیشرونده درجلوی جبهه گسیختگی گسل و تفاوت درویژگیها و خصوصیات ناشی ازاین اثردرنگاشت های ثبت شده درنزدیک گسل ودورازآن می باشد به دلیل تفاوت این ویژگیها مطالعات بسیاری برای ارزیابی رفتارسازه های مختلف دربرابر این خصوصیات انجام شدها ست دراین تحقیق رفتاردینامیکی دیوارمیخگذاری شده تحت بارگذاری ثقلی و جانبی زلزله حوزه نزدیک ودور شامل تغییر مکان افقی و شتاب درنقاط مشخص شه درگودبرداری 293 متری مربوط به پروژه تجاری اداری هنگام یاس تهران به کمک نرم افزار PLAXIS 2D بصورت دوبعدی و شرایط متقارن بادرنظرگرفتن شرایط ساخت مرحله ای staged construction منطبق برشرایط واقعی مدلسازی عددی شده است و نتایج حاصله بصورت نمودارهای طراحی که قابل کاربرد درکارهای مهندسی است ارایه شده است

 

دانلود این فایل

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

96/1/15
11:27 عصر

مقاله برآورد مولفه های واریانس کواریانس و پارامترهای ژنتیکی صفات

بدست ali در دسته

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله برآورد مولفه های واریانس کواریانس و پارامترهای ژنتیکی صفات رشد درگوسفندان مغانی دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله برآورد مولفه های واریانس کواریانس و پارامترهای ژنتیکی صفات رشد درگوسفندان مغانی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله برآورد مولفه های واریانس کواریانس و پارامترهای ژنتیکی صفات رشد درگوسفندان مغانی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله برآورد مولفه های واریانس کواریانس و پارامترهای ژنتیکی صفات رشد درگوسفندان مغانی :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: 6
چکیده:
دراین تحقیق پارامترهای ژنتیکی بصورت تجزیه تک صفتی با استفاده ازروش حداکثر درستنمایی محدود شده بی نیاز ازمشتق گیری و برازش 6 مدل حیوانی مختلف با افزودن و حذف آثار ژنتیکی افزایشی مادری و محیطی دائمی مادری و با استفاده ازنرم افزار WOMBAT براورد شدند.

 

دانلود این فایل

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

96/1/15
11:26 عصر

تحلیل وضعیت اکتساب و انتقال فناوری انرژی های تجدیدپذیر در ایران

بدست ali در دسته

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحلیل وضعیت اکتساب و انتقال فناوری انرژی های تجدیدپذیر در ایران با استفاده از تحلیل SWOT دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحلیل وضعیت اکتساب و انتقال فناوری انرژی های تجدیدپذیر در ایران با استفاده از تحلیل SWOT کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحلیل وضعیت اکتساب و انتقال فناوری انرژی های تجدیدپذیر در ایران با استفاده از تحلیل SWOT،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تحلیل وضعیت اکتساب و انتقال فناوری انرژی های تجدیدپذیر در ایران با استفاده از تحلیل SWOT :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

بخش انرژی بزرگ ترین سهم انتشار گازهای گلخانه ای در جو ایران را دارد. درعین حال پتانسیل شایان توجهی در ایران برای بهره برداری از منابع انرژی تجدیدپذیر (به عنوان جایگزینی برای منابع تجدیدناپذیر و آلاینده محیط زیست سوخت-های فسیلی) وجود دارد. به دلیل پیشرفته بودن فناوری های مرتبط با انواع انرژی تجدیدپذیر و زیرساخت های ناکافی برای توسعه درون زای این فناوری ها در کشور، انتقال فناوری از کشورهای پیشرو در این عرصه به کشور، راهکاری مفید و اجتناب ناپذیر برای توسعه بهره برداری از این منابع انرژی پایدار می باشد. در این مقاله با بررسی بررسی وضعیت انرژی های تجدیدپذیر در ایران، به تحلیل استراتژیک (SWOT) فضای اکتساب و انتقال فناوری های تجدیدپذیر در کشور، پرداخته شده است. این تحلیل می تواند به عنوان راهنمای مدیران، سیاست گذاران، صنعتگران و پژوهشگران عرصه انتقال و اکتساب فناوری های تجدیدپذیر مورد استفاده باشد.

 

دانلود این فایل

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

96/1/15
11:25 عصر

سنجش کیفیت عملکرد کارکنان کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسو

بدست ali در دسته

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

سنجش کیفیت عملکرد کارکنان کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج با استفاده ازمدل EFQM دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد سنجش کیفیت عملکرد کارکنان کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج با استفاده ازمدل EFQM کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی سنجش کیفیت عملکرد کارکنان کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج با استفاده ازمدل EFQM،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن سنجش کیفیت عملکرد کارکنان کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج با استفاده ازمدل EFQM :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

انجام تحقیق حاضر نشان داد که کیفیت مدیریت در کتابخانه مورد بررسی، در سطحی بسیار پایینتر از متوسط قرار دارد و از بعد توانمندسازهابخشها، روشها و ساز و کارهای طراحی شده مربوط به حوزههای رهبری، خط مشی، کارکنان، منابع و مشارکتها وفرآیندها در حوزه مدیریت، توانستهاند تنها با کیفیتی که 53 درصد وضعیت مطلوب است فعالیت کنند. در بعدنتایج نیز وضعیت اندکی بهتر بوده و در سطح نسبتاً متوسطی است. فقطنتایج مشتریان با کسب امتیازی برابر با122/2 از200بیشتر ازحد متوسط ارزیابی شد. بقیه زمینهها نیاز به بهبود دارد. درمجموع، کیفیت مدیریت درکتابخانههای دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج با عنایت به کسب 421/3 امتیاز از 1222 امتیاز الگوی تعالی سازمانی، از سطحی پایین تر از متوسط برخوردار است. پرداختن به نقاط ضعف و تلاش در جهت مرتفع ساختن آنها و نیز تقویت نقاط بهبود مدیریت کتابخانههای مورد بررسی، میتواند سبب ساز ارتقاء کیفیت مدیریت در این کتابخانه گردد. از سوی دیگر، انجام این تحقیق و حصول نتایج روشن، بیانگر این واقعیت است که الگوی تعالی سازمانی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت که تا کنون بیشتر در مؤسسات صنعتی، و در موارد اندکی در مؤسسات خدماتی غیرکتابداری به کار گرفته شده بود، این قابلیت را دارد که با اندک تغییرات و تعدیلهایی با محیط کتابخانه و خدمات آن سازگار شده و در این محیط نیز به کار گرفته شود

 

دانلود این فایل

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

   1   2   3   4   5   >>   >