سفارش تبلیغ
صبا ویژن

97/3/13
3:56 صبح

مقاله کشاورزی و منابع طبیعی و علوم گیاهی علوم دامی

بدست ali در دسته

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله کشاورزی و منابع طبیعی و علوم گیاهی علوم دامی دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کشاورزی و منابع طبیعی و علوم گیاهی علوم دامی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله کشاورزی و منابع طبیعی و علوم گیاهی علوم دامی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کشاورزی و منابع طبیعی و علوم گیاهی علوم دامی :

خاک و آبیاری
رشد گیاه و عوامل موثر در آن
منظور از رشد گیاه توسعه تدریجی اندامهای گیاه بوده که آنرا می توان به صورت مختلف از قبیل وزن خشک ، طول، ارتفاع یا قطر اندازه گیری نمود. در این اندازه گیری ممکن است کل گیاه مورد نظر بوده یا تنها یک قسمت نظیر برگ، گل ، میوه یا بذر آن مورد توجه باشد. در کشاورزی علمی مطالعه رشد گیاه و عوامل مؤثر بر آن از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا هدف اصلی از انجام کلیه عملیات کشاورزی برداشت هر چه بیشتر محصول به ازاء حداقل منابع به کار رفته است. عوامل مؤثر بر رشد گیاه عبارتند از :

Aآ) درجه حرارت : درجه حرارت مناسب برای اغلب گیاهان زراعی بین 15 تا 40 درجه سانتی گراد است. در درجه حرارتهای بالاتر یا پایین تر از این، مقدار رشد به شدت کاهش می یابد. حرارت بر فعالیت های گیاهی نظیر فتوسنتز (کربن گیری) ، قابلیت نفوذ دیواره یافته، جذب آب و مواد غذایی، تعرق، فعالیت آنزیمی و انعقاد پروتئین تأثیر می گذارد.

Bب) رطوبت : آب در گیاهان برای ساختن کربوهیدراتها، نگهداری شادابی پروتوپلاسم و همچنین برای نقل و انتقال عناصر غذایی لازمست. کمبود آب باعث کاهش تقسیم یاخته ای و کوچک ماندن یاخته ها می شود. هم خشکی خاک و هم خیسی بیش از حد آن به رشد گیاه صدمه می زند.
انرژی تابشی :

کیفیت، شدت و طول مدت روشنایی بر رشد اثر می گذارد. منظور از کیفیت نور طول موج غالب آن است. آزمایشات نشان داده که گر چه طیف کامل نور سفید برای اغلب گیاهان مناسب است ولی رنگ های مختلف می تواند اثرات مختلفی بر رشد داشته باشند. ازمایشات در مورد شدت نور روز قادر به رشد کامل خود می باشند. البته احتیاجات گیاهان مختلف از این متفاوت بوده و برخی به شدتهای نور بیشتری احتیاج دارند. طول مدت روشنایی از عواملی ات که به نحو چشمگیری در رشد گیاه مؤثر است.

گیاهان را از این نظر به 3 دسته روز بلند، روز کوتاه و حد واسط تقسیم می کنند. گیاهان روز بلند گیاهانی هستند که فقط در صورتی به گل می نشینند که زمان روشنایی مساوی یا درازتر از مدت معینی باشد. اگر زمان روشنایی از این مدت کوتاهتر باشد، این گیاهان فقط به رشد سبزینه ای خود ادامه می دهند. شبدر و غلات جزء این گروه می باشند.

گیاهان روز کوتاه به آن دسته از گیاهان اطلاق می شود که فقط در صورتی گل می دهند که زمان روشنایی مساوی یا کوتاهتر از مدت معینی باشد. بعضی از ارقام توتون روز کوتاه هستند. از گیاهان حد واسط می توان به پنبه اشاره کرد. با کنترل این عوامل می توان گیاهان را خارج از فصل یا خارج از نقطه جغرافیایی اصلی وادار به گل دادن نمود.
ترکیب اتمسفر :

گاز کربنیک برای انجام عمل فتوسنتز گیاهان لازمست . غلظت این گاز در اتمسفر حدود 03/0 درصد است. آزمایشات نشان داده اند که به طور کلی غلظت های تا چند برابر این مقدار می تواند اثر مثبت بر رشد گیاه داشته باشند. با کنترل غلظت گاز کربنیک در گلخانه می توان محصول برخی گیاهان را به طور قابل ملاحظه ای افزایش داد.
ترکیب هواای خاک : غلظت گاز اکسیژن در هوای خاک می تواند بر رشد ریشه در نتیجه رشد قسمت های هوایی گیاه تأثیر بگذارد. از آنجا که تراکم خاک (ازدیاد وزن مخصوص ظاهری) می تواند در وضعیت تهویه خاک در نتیجه غلظت گاز اکسیژن مؤثر باشد به خوبی می توان دریافت که عامل ساختمان خاک می تواند نقش مهمی در رشد گیاه داشته باشد. رطوبت خاک نیز با اشغال فضاهای خالی می تواند در کاهش غلظت اکسیژن در خاک مؤثر باشد. هر چه رطوبت خاک بیشتر باشد هوای خاک کمتر و سرعت تعویض آن با هوای اتمسفر کندتر است.
البته برخی گیاهان نظیر برنج در شرایطی که خاک از رطوبت اشباع باشد نیز به رشد خود ادامه می دهند.
واکنش خاک :
PH خاک به طور قابل ملاحظه ای بر قابلیت استفاده عناصر غذایی خاک اثر می گذارد و از این طریق می توان بر رشد گیاه مؤثر واقع شود. راجع به اثر PH بررشد گیاه در فصل خواص شیمیای خاک صحبت شد.
موجودات زنده :
منظور از موجودات زنده در این بخش، وجود عوامل بیماری زایی است که در فصل خواص بیولوژیکی درباره آن صحبت شد. این گونه عوامل بیماری زا مسلماً می تواند محدودیت زیادی در رشد گیاه ایجاد کنند. از طرف دیگر وجود موجودات زنده ریزی که سبب تثبیت ازت و یا بیشتر قابل استفاده شدن فسفر می شود طبعاً به رشد گیاه کمک می کنند. حشرات وآفات مختلف نیز می توانند با حمله به گیاه مانعی در راه رسیدن به حداکثر رشد گیاه ایجاد کنند. وجود علف های هرز یا در مزرعه می تواند با رقابت بر مواد غذایی و آب محدودریت هایی را در رشد گیاه سبب شوند.
عناصر غذایی :

حیات گیاهان و رشد آنها مستلزم جذب برخی عناصر نظیر کربن، هیدروژن، اکسیژن، ازت فسفر و غیره می باشد.
عدم وجود مواد مانع رشد : به طور کلی می توان کلیه عناصر در صورتی که غلظت شان در محیط ریشه از حد معینی تجاوز نکند مانع رشد گیاه می شوند. البته بعضی عناصر نظیر آلومینیوم حتی در غلظت هایکم قادر به جلوگیری از رشد می باشند. از جمله عناصر سمی دیگر می توان به نیکل و جیوه اشاره کرد. برخی مواد شیمیایی مانند فنل نیز دارای خاصیت سمی می باشند. باید توجه داشت که کلیه عوامل ذکر شده در بالا در رشد گیاه مؤثر بوده و برای رسیدن به حاکثر محصول هر یک از این عوامل در حد مناسب خود باشند.

در مباحث مربوط به حاصلخیزی خاک فقط به عناصر غذایی و عوامل مؤثر در قابلیت استفاده آنان برای گیاه صحبت شده و فرض می شود که سایر عوامل مؤثر در رشد در حد کفایت می باشد.
عناصر غذایی ضروری گیاه :

یک عنصر باید دارای خصوصیات زیر باشد تا به عنوان یک عنصر ضروری گیاه شناخته شود.
1) کمبود عنصر تکمیل مراحل سبزینه ای یا تولید مثل را غیرممکن سازد
2)علائم کمبود عنصر مورد نیاز فقط با دادن آن عنصر برطرف گردد

3) عنصر به طور مستقیم در تغذیه گیاه دخیل بوده و اثر آن مربوط به اصلاح شرایط میکروبیولوژیکی یا شیمیایی محیط رشد نباشد.

حداقل 16 عنصر برای رشد گیاه ضروری تشخیص داده شده اند.این شاندزه عنصر عبارتند از :
کربن – هیدروژن – اکسیژن – ازت – فسفر – پتاسیم – کلسیم – منیزیوم – گوگرد – آهن – روی – مس – منگنز – بر – مولیبدن و کلر
هم اکنون ضرورت 4 عنصر دیگر یعنی سدیم، کبالت و انادیوم و سیلیسیوم نیز برای برخی گیاهان به اثبات رسیده است. عناصری که در لیست عناصر ضروری قرار دارد همگی برای رشد گیاهان لازم بوده و اهمیت هیچ کدام از دیگری کمتر نبوده ولی مقدار لازم آنها برای رشد با یکدیگر تفاوت بسیار دارد. عناصری که در لیست عناصر ضروری قرار دارند همگی برای رشد گیاهان لازم بوده و اهمیت هیچ کدام از دیگری کمتر نبوده ولی مقدار لازم آنها برای رشد با یکدیگر تفاوت بسیار دارد. کربن – هیدروژن – اکسیژن – ازت – فسفر – پتاسیم – کلسیم – منیزیوم – گوگرد در مقادیر زیاد توسط گیاهان مصرف شده اند لذا آنها را عناصر غذایی

پرمصرف می نامند و بقیه را عناصر کم مصرف می نامند. عنصر کربن به صورت گاز کربنیک از هوا جذب می شود. اکسیژن و هیدروژن نیز از آب خاک تأمین می گردند. بقیه عناصر ضروری توسط ریشه از خاک جذب می شود. مقدار کمی از کربن و اکسیژن ممکنست به صورت کربنات از خاک جذب شود. مقداری گوگرد نیز ممکنست به صورت گاز انیدرید سولفور و از طریق برگها جذب شود.

نقش عناصر غذایی در گیاه و علائم کمبود آن :
3 عنصر کربن، هیدروژن و اکسیژن در ساختمان کربوهیدراتها، پروتئین ها، چربیها و سایر ترکیبات آلی دخالت دارد. بنابراین 3 عنصر مذکور تشکیل دهنده اصلی بافتهای گیاهی می باشند.
ازت : این عنصر یکی از اجزاء سازنده هر یافته بوده و پروتئین هایی که به منزله آنزیم عمل می کنند و همچنین در ساختمان مولکول کلروفیل دخالت مستقیم دارد.
مقدار ازت در قسمت های جوان در حال رشد به مراتب بیشتر از مقدارآن در بافتهای گیاهی مسن تر می باشد. ازت مخصوصاً در برگها و دانه ها به مقدار فراوان یافت می شود. مقدار ازت در بافت های گیاهی حدود 1 تا 5 درصد وزن خشک آن می باشد.
شکل های قابل جذب آن برای گیاهان آنیون نیترات کاتیون آمونیوم و ترکیب اوره می باشد. کمبود ازت سبب توقف رشد گیاه و زردی رنگ آن می شود. این رنگ زرد ابتدا از برگهای پائینی (برگهای مسن گیاه) شروع می شود و این در حالی است که برگهای بالایی (برگهای جوان) همچنان سبز می مانند. زیادی ازت نسبت به عناصر دیگر نظیر فسفر، پتاسیم و گوگرد می تواند سبب طولانی شدن دوره رشد وبه تأخیر افتادن بلوغ گیاه شود.

فسفر :
این عنصر جزء مهم ساختمانی ترکیباتی نظر اسید نوکلئیک ها، کوآنزیم ها، نوکلئتیدها، فسفو پروتئین ها و فسفو لیپیدها می باشد.
مهمترین وظیفه فسفر در گیاه نقش آن در ذخیره سازی و انتقال انرژی است. غلظت فسفر در بیشتر گیاهان در حدود 1/0 تا 4/0 درصد وزن خشک گیاه می باشد.
وجود مقادیر کافی فسفر سبب ازدیاد رشد گیاه می گردد. فسفر کافی، همچنین باعث زودرسی محصول به خصوص در غلات می گردد. فسفر نیز عنصری متحرک می باشد و کمبود آن سبب کاهش شدید در رشد کلی می گرد. ظهور رنگ ارغوانی در برگهای مسن یکی دیگر از علائم کمبود فسفر می باشد.
پتاسیم :

پتاسیم به صورت یون متحرکی در گیاه وجود داشته و عمدتاً ماهیت کاتالیزوری دارد. از وظایف آن می توان به فعال نمودن آنزیمها و تنظیم روابط آبی و گیاه، تنظیم روابط انرژی، انتقال مواد ساخته شده گیاهی، جذب ازت و فسفر پروتئین و سنتز نشاسته را نام برد. پتاسیم عنصری متحرک بوده و علائم کمبود آن در برگهای پائینی ظاهر می شود. این علائم در اغلب گیاهان به صورت سوختگی برگ است که به تدریج از نوک و لبه های برگ و به طرف و داخل برگ پیشرفت می کند.
کلسیم :

نقش مهمی در ساختمان و نفوذ پذیری غشاء یاخته داشته – در تقسیم یاخته و دراز شدن آن ضروری می باشد ولی در فعال کردن آنزیمها نقش عمده ای ندارد. این عنصر جذب ازت نیتراتی را زیادتر نموده و در متابولیسم ازت دخیل بوده و مقدار آن در برگ بیشتر است.
به صورت یون کلسیم دو ظرفیتی جذب گیاه شده و به همین صورت نیز در شیره یاخته یافت می شود. کلسیم را به طور کلی عنصری غیرمتحرک می دانند . کمبود آن از توسعه جوانه انتهایی و نوک ریشه جلوگیری می کند. به دلیل توقف فعالیت مریستمی، رشد گیاه در غیاب کلسیم متوقف می گردد. بارزترین علامت کمبود آن اختلال در بافت های ذخیره ای میوه جات و سبزیجات است.

منیزیوم :
جزیی از مولکول کلروفیل می باشد و قریب 15 تا 20 درصد منیزیوم گیاه صرف تشکیل کلروفیل می شود. در فعال نمودن برخی آنزیم ها دخالت دارد.
منیزیوم در سنتز روغن در گیاه نقش دارد. منیزیوم عمدتاً عنصر متحرک بوده و لذا علائم کمبود آن اغلب از برگهای پایینی گیاه شروع می شود. در بیشتر گونه های گیاهی کمبود آن سبب از بین رفتن رنگ بین رگبرگها شده ولی خود رگبرگها سبز باقی می مانند. در مراحل پیشرفته کمبود، تمامی برگ به طور یکنواختی زرد کمرنگ شده سپس قهوه ای شده و می میرد.
گوگرد :

شاید مهمترین نقش گوگرد سنتزآمینو اسیدهای گوگرددار باشد. تقریباً 90 درصد گوگرد در گیاه به این صورت درمی آید. گوگرد چه جزء ساختمان های کلروفیل نیست ولی برای آن لازم است. این عنصر در تولید روغن گیاهی نیز دخیل می باشد. غلظت گوگرد در گیاه بین 1/0 تا 4/0 درصد وزن خشک است. گوگرد ظاهراً عنصر غیرمتحرک می باشد.

کمبود آن اثر شدیدی بر توقف رشد گیاه داشته و گیاهانی که از کمبود این عنصر رنج می برند به طور یکنواختی رنگ پریده و دارای توقف رشد بوده و دارای ساقه های نازک دوکی شکل می باشند. در بسیاری از گیاهان علائم کمبود آن شبیه علائم کمبود ازت است با این تفاوت که در مورد گوگرد قسمت های جوان بیشتر مبتلا می باشند

فرسایش خاک و کنترل آن
فرسایش خاک عبارتست از انتقال خاک توسط عواملی نظیر آب و باد. شاید هیچ پدیده دیگری مخرب تر از فرسایش را نتوان در خاک های دنیا نام برد. این عمل منجر به از دست رفتن آب و عناصر غذایی خاک گردیده و از همه بدتر اینکه خود خاک را از بین می برد. خاک فرسایش یافته از یک محل به محل دیگر منتقل شده و درآنجا نیز سبب تخریب مزارع و پرشدن قلاتها گردیده و مواد محلول آن نظیر کودهای شیمیایی و علف کشها و غیره نیز نهایتاً سبب آلوده کردن آبهامی شود.
دو عامل مهم فرسایش یکی آب و دیگری باد می باشد. از دست رفتن خاک ممکن است به صورت فرسایش سطحی، فرسایش شیاری یا فرسایش آبکندی اتلاف خاک به صورتی است که شیارهای عمیق در سطح مزرعه به جای گذاشته می شود.
فرسایش آبی :

آب باران پس از رسیدن به سطح زمین قسمتی وارد خاک می شود و قسمت دیگر در سطح خاک به صورت هرز آب جاری می گردد. البته قسمتی نیز تبخیر می شود. همین هرز آب سبب فرسایش خاک و در صورت زیاد بودن مقدار آن باعث جاری شدن سیل می گردد.
مضرات فرسایش آبی عبارتند از :

الف)از دست رفتن خاک رو (سطح الارضی) که غنی ترین قسمت خاک از نظر مواد غذایی گیاهان بوده و مناسب ترین لایه خاک از نظر شرایط فیزیکی رشد گیاه است. این عمل باعث کم شدن حاصلخیزی خاک و کمی رشد گیاه شده که خود عللی در تشدید فرسایش آبی و بادی است.
ب) پوشیده شدن مزارع و قات های پایین دست توسط گل و لای

ج) زیاد شدن رسوبات در دریاچه پشت سدها که باعث کوتاهی عمر سد می گردد
د) رشد گیاهان آبزی دریاچه پشت سدها، خاک های شسته شده به داخل دریاچه پشت سد باعث افزوده شدن مواد غذایی مختلف به آب دریاچه گردیده و سبب ازدیا رشد گیاهان آبزی مثل جلبک ها شده و آلودگی آب و ایجاد اشکال در کانالهای آبیاری را باعث می گردد.

عمل فرسایش آبی را می توان شامل دو مرحله دانست. یکی شکسته شدن خاکدانه و جدا شدن ذرات خاک از یکدیگر و دیگری که به دنبال مرحله اول می آید حمل ذرات جدا شده توسط هرز آب می باشد. در طی مرحله اول، ذرات ریز رس در نتیجه برخورد قطرات باران متراکم شده و با کم شدن خلل و فرج خاک و یا ریزتر شدن آنها قابلیت نفوذ خاک نسبت به آن کمتر شده و این خود سبب می شود که بخش بزرگتری از باران وارده به خاک به صورت هرز آب جاری شود. در مرحله دوم ذرات جدا شده با آب حمل شد و فرسایش سطحی یا شیاری صورت می گیرد. حالات شدید و نهایی مرحله دوم ممکنست منجر به ایجاد آبکندها گردد.

روش های مبارزه با فرسایش آبی :
الف) ایجاد پوشش گیاهی یا تقویت پوشش زنده خاک که بیشتر به منظور پیشگیری می گیرد. درصورتی که باید امکاناتی فراهم کرد تا سطح های فرسایش یافته ترمیم گردد.

ب) سکوبندی : این روش در نواحی شیب دار صورت می گیرد و منظور از ایجاد سکو از بین بردن شیب زمین به وسیله پله بعدی است. چون غرض از مبارزه با فرسایش آبی جلوگیری از نشت جریان آب در سطح زمین و نفوذ دادن بیشتر آن در خاک است. دامنه کوهها را که ممکن است شیب ملایم داشته باشد، به صورت پله های پهن یا تخت هایی که همانند سکو باشد در می آورند.

 

ج) چپر سازی و شمع کوبی و سنگ چینی : این روش بیشتر برای نقاطی از سطح کوه که شیب آن زیاد و جنس زمین طوری است که دائم تخریب می شود و ریزش می کند مناسب می باشد. البته در روش سکوبندی هم گاهی به جای دیواره سنگ چین در پای سکو، از شمع کوبی استفاده می شود با این تفاوت که در آنجا برای جلوگیری از ریزش خاک خاک سکو ولی در اینجا در روش چپر سازی و شمع کوبی که معمولاً امکان ایجاد سکو نیست، وسیله ای برای جلوگیری از ریزش خاک سکو ولی در اینجا در روش چپرسازی و شمع کوبی که معمولاً امکان ایجاد سکونیست، وسیله ای برای جلوگیری از ریزش خاک و سنگ دامنه های پرشیب کوه است. چپر و شمع ها را بیشتر سرشاخه های درختی تشکیل می دهد.

د)احداث سدهای خشکه چین : در نواحی که سنگ زیاد است معمولاً برای جلوگیری از فرسایش زمین و همچنین مرمت سطح های فرسایش یافته در دامنه کوه ها از سنگ های آن محل سدهای کوچکی در نقاط فرسایش یافته به ویژه در داخل آبراهه ها می سازند که به سد خشکه چین معروف است. این سدها مانع از جریان شدید آب می شود و با ایستادن آب در پشت آن به نفوذ دادن آب در زمین کمک می کند که در نتیجه مانع از فرسایش خاک هم می شود. 5)ا یجاد بانکت : منظور احداث جویها یا حفره های در روی خطوط میزان در سطح دامنه های کوه یا نقاط پرشیب است. عمل بانکت ها جمع کردن آبهای برف و باران و کاهش سرعت آن و همچنین نفوذ دادن آنها به زمین است.
عوامل مؤثر بر فرسایش آبی :
1) آب و هوا
2) پستی و بلندی : درجه شیب و طول شیب از عوامل مؤثر بر فرسایش است
3) پوشش گیاهی : وجود پوشش گیاهی به خصوص گیاهان علفی با ریشه افشان سبب فرسایش کمتر خاک می گردد.
علت این موضوع به دلایل زیر است :
) جلوگیری از ضربات قطرات بارانA
) گرفتن قسمتی از آب باران روی شاخ و برگ و ممانعت از رسیدن به خاک B
) کم کردن سرعت آب در روی شیبC
) اثر ریشه در گرانول کردن خاک و ازدیاد قابلیت نفوذ آنD
) خشک کردن خاک در نتیجه تبخیر و تعرق آب و ازدیاد نفوذ پذیری E
4) خصوصیات خاک مثل نفوذپذیری و مقاومت خاکدانه
فرسایش بادی :
باد نیز قدرت فرسایندگی و حمل کنندگی فوق العاده دارد و لذا می تواند عامل مهم فرسایش به خصوص در مناطق خشک باشد. مضرات فرسایش بادی :
1) از بین رفتن خاک سطحی یا همان مضراتی که در مورد فرسایش آبی گفته شد
2) کم کردن میزان نقش فتوسنتز (کربن گیری) در نتیجه پوشیده شدن برگ ها یا خاک
3) پوشانیدن جاده ها، آبادی ها، چاه ها و قنات ها توسط شن روان
4) زیاد کردن میزان گرد و خاک هوا که سبب بروز بیماری های تنفسی و چشمی می گردد.
5) اثر روی وسایل صنعتی : گرد و خاک هوای باعث استهلاک سریعتر ماشین آلات، کارخانه ها، اتومبیل ها و غیره می شود.

 

دانلود این فایل

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

97/3/13
3:56 صبح

مقالهآشنایی با معماری آتشکده ها در ساختمان

بدست ali در دسته

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقالهآشنایی با معماری آتشکده ها در ساختمان دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقالهآشنایی با معماری آتشکده ها در ساختمان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقالهآشنایی با معماری آتشکده ها در ساختمان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقالهآشنایی با معماری آتشکده ها در ساختمان :

مقالهآشنایی با معماری آتشکده ها در ساختمان

مقالهآشنایی با معماری آتشکده ها در ساختمان
فهرست:

هنر معماری در ایران باستان

معماری آتشکده ها در ساختمان

معماری ساختمان چهار طاقیها

معماری برج و بارو حصار محیطی تخت سلیمان

آتشکده آذرگشنسب در بنای تخت سلیمان

مشخصات معماری ایوان خسرو

معماری ساختمان معبد آناهیتا

تخت بلقیس

معماری آتشکده های کنونی

معبد ماهابودی، قدیمی‌ترین سازه خشتی شرق هند


 

هنر معماری در ایران باستان

هنر معماری در کشورهایی که صاحب تاریخ و فرهنگ باستانی هستند، از مهم‌ترین پایه‌های تمدن دیرینه‌ی آن ها است و سرزمین ایران نیز با پیشینه‌ی مدنیت چندین هزار ساله‌ی خود، دارای شاهکارهای معماری کم نظیری است. شاید این علاقه و توجه، سبب تداوم همیشگی این هنر شده است: از تالارها، ایوان‌های ستون‌دار تخت جمشید تا قصرهای صفوی در اصفهان تا خانه‌های روستایی، گنبدهایی که بر چهار قوس بنا شده، صحن چهار ایوانی، حیاط داخلی و حوض آن، همه‌ی این‌ها از ویژگی‌های معماری اصیل ایرانی است که در طول تاریخ معماری ایران پیوسته تداوم خود را حفظ کرده است.یکی از کهن‌ترین نمونه‌ها از میان بناهای شناخته شده‌ی باستانی ایران، معبد یا زیگورات چغارنبیل در 30 کیلومتری جنوب خاوری شهر باستانی شوش است. قدمت این اثر تاریخی به سال 1250 پیش از میلاد باز می‌گردد. به طور کلی معماری این پرستش‌گاه عظیم جهان، بهترین نمونه‌ی هنر معماری بر بنیاد طاق قوسی را در دنیای باستان نشان می‌دهد. هم‌چنین طرز ساخت این معبد با دیگر معابد بین‌النهرین تفاوت کلی دارد، و آن ساخت طبقات این زیگورات است که هر کدام به طور مستقل و از زمین تا بالا ساخته شده‌اند، یعنی مانند زیگورات‌های بین‌النهرین، هر طبقه بر روی طبقه‌ی دیگر ساخته نشده، بلکه مستقل برپا شده است.برخی از باستان‌شناسان به استناد پایه‌های چندی که در تپه‌ی موسیان، در حدود 150 کیلومتری شمال باختر شوش پیدا شد، عقیده دارند که «ستون» از شش هزار سال پیش در معماری ایران شناخته بوده است، ولی مهم‌ترین بنایی که تاکنون در ایران شناخته شده و تالارهای بزرگ آن ستون‌دار بوده، دژ حسنلو واقع در جنوب دریاچه ارومیه در نزدیک شهر نقده است. هم‌ چنان که معبد ایلامی در هزاره‌ی دوم پیش از میلاد، نموداری از چگونگی یک بنای مهم است. دژ حسنلو هم بنای استواری بوده است از تالارها و اتاق‌ها و دهلیزها و حیاط و ستون و جزرها، منطبق بر اصول معماری با سنگ، گچ و آجر و خشت که در سده‌ی نهم پیش از میلاد بنیاد شده و در شمار پیشرفته‌ترین معماری‌های آن روزگار محسوب میشود.پس از دژ حسنلو، برای بررسی ساختمان‌های ستون‌دار در ایران باید به سراغ دخمه‌های حفر شده در دل کوه رفت که تعدادی از آنها متعلق به دوره‌ی مادهاست. مادها (حکومت: اواخر قرن هشتم پیش از میلاد) با شیوه‌ی ساختمان سازی‌های عظیم آشنا بودند، و در این روزگار، استفاده از ستون در معماری معمول شد.

 

 

 

 

دانلود این فایل

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

97/3/13
3:56 صبح

کتاب هفت مهارت کلیدی در فروش بیمه

بدست ali در دسته

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 12

کتاب هفت مهارت فروش بیمه تقدیم می شود به شما خواننده عزیز و گرامی امیدوارم از مطالعه این کتاب لذت و بهره لازم و کافی را ببرید"با تشکر"

 

 

 

دانلود این فایل

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

97/3/13
3:56 صبح

مقاله جلوههای رمانتیسم اجتماعی در شعر فریدون مشیری

بدست ali در دسته

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله جلوههای رمانتیسم اجتماعی در شعر فریدون مشیری دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جلوههای رمانتیسم اجتماعی در شعر فریدون مشیری کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله جلوههای رمانتیسم اجتماعی در شعر فریدون مشیری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله جلوههای رمانتیسم اجتماعی در شعر فریدون مشیری :

رمانتیسم در ایران همانند رمانتیسم اروپایی حاصل تغییر شرایط اجتماعی و سیاسی بود که سعی بر گذار از سنت و قواعد آن به سوی تجدد و نوگرایی داشت. بنیانگذار شعر رمانتیک ایران نیما یوشیج بود که اثر رمانتیک او، »افسانه« در کنار سایر اشعار رمانتیک شاعران معاصر از جمله »ایده آل عشقی« شاهکارهای شعر رمانتیک ایران به شمار میروند. شاعران بسیاری بعد از نیما و به تبعیت از او به سرودن اشعار رمانتیک پرداختند. از جملهی این شاعران فریدون مشیری است که در شعر رمانتیک علاوه بر نیما پیرو فریدون توللی، نادر نادرپور و سایر پیشگامان شعر رمانتیک در دهههای 20 و 30 است. شعر رمانتیک دارای دو گرایش فردی و اجتماعی است. گرایش معروف مشیری در شعر رمانتیکخصوصاً در دورهی اول شاعری وی بیشتر رمانتیک فردی و تغزلی است که از مؤلفههای آن یأس و ناامیدی است. مشیری در آثار بعدی که در دورهی دوم شاعری وی سروده شدهاند، مشخصههای رمانتیسم اجتماعی نیز دیده میشود. شعر اجتماعی او در بردارندهی حس همدردی با مظلومان و دفاع از انسانیت و دیگر مؤلفههای انسانی شعر رمانتیک است و این نشان می دهد که رمانتیسم مشیری محدود به گرایشهای فردی و عاشقانه نمیشود، بلکه جنبههای عام اجتماعی و انسانی را نیز در بر دارد.

کلید واژهها: فریدون مشیری، رمانتیسم فردی، رمانتیسم اجتماعی، مؤلفههای انسانی، شعر.

1 .مقدّمه
»رمانتیسم2«در اواخر قرن هیجدهم بر اثر تحوّلات سیاسی، مذهبی و اقتصادی در اروپا شکل گرفت و حدود یک قرن در ادبیات اروپا وجههی غالب بود که بعداً کم کم رو به افول نهاد و کمرنگ شد . این مکتب کمی پس از افول در اروپا وارد ادبیات فارسی شد. رمانتیسم در ایران نیز نتیجهی تحولات اجتماعی و سیاسی خاصی است که حاصل آن رویارویی سنت و تجدد است. ظهور این مکتب در ایران مانند اروپا به شکل وسیع و همهجانبه و به شکل یک مکتب مجزا نبود که کل خط سیر ادبی ایران را در همهی زمینهها دربرگیرد و هدایت کند؛ بلکه در کنار سایر گرایشهای ادبی در بعضی از آثار بعضی از شاعران نمود داشت. ایرانیان بیشتر از طریق ترجمهی آثار غربی با مکتب رمانتیسم آشنا شدند. اگر چه در دورهی مشروطه شاعرانی وجود داشتند که آثارشان خالی از ویژگیهای شعر رمانتیک نبود؛ اما سرشاخهی اصلی رمانتیسم در ایران با آثار نیما شروع میشود و به نوعی آثار او مانیفست رمانتیسم در ایران محسوب میشود.

1 استادیار رشتهی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ایلام، پست الکترونیکی: agaravand89@gmail.com 2 کارشناس ارشد رشتهی زبان و ادبیات فارسی

2 -Romanism

0

رمانتیسم در ایران نیز چون اروپا دارای دو شاخهی رمانتیسم فردی- عاشقانه و رمانتیسم اجتماعی(انقلابی) است. بسیاری از شاعران معاصر ابتدا به شعر رمانتیک فردی و عاشقانه گرایش داشتند؛ اما در اثر تحولات اجتماعی، به تدریج به شعر اجتماعی روی آوردند. از جمله این شاعران میتوان از نصرت رحمانی، هوشنگ ابتهاج، سیمین بهبهانی و دیگران نام برد. مشیری نیز از جمله شاعرانی است که آثار ابتدایی او جنبه ی عاشقانه و فردی دارد؛ اما در اثر تغییرات سیاسی – اجتماعی، بینش و نگرش او نسبت به مسائل اجتماعی متحول شد و در شعر به رمانتیسم اجتماعی تغییر رویه داد و به جای توجه به فرد جامعه و انسان وجههی همت او قرار گرفت . این تغییرات به صورت گذار از »من« فردی به »من« اجتماعی در شعر او نمود پیدا میکند. این نوشتار بر آن است که جنبههای اجتماعی را در اشعار رمانتیک مشیری آن هم در اشعار دورهی دوم شاعری وی بررسی نماید و نشان دهد کدام مؤلفههای اجتماعی در شعر مشیری نمود بیشتری دارد؟ آیا بر اساس این مؤلفهها میتوان گفت رمانتیسم مشیری رمانتیسمی اجتماعی است یا چنان که اکثر افراد می پندارند، رمانتیسم او رمانتیسمی فردی، عاشقانه و احساسی و غمگراست؟

هدف این پژوهش نیز بیان این نکته است که اگرچه در آثار اولیه و دورهی ابتدایی شعر مشیری، مضامین اجتماعی جای کمی را به خود اختصاص دادهاند؛ اما در دورهی کمال شعری(دورهی دوم شاعریاش)، دیگر نسبت به مسائل اجتماعی بیتفاوت نیست و بر این اساس ضرورت دارد که نگاه خوانندگان به شعر مشیری نگاهی یک جانبه نباشد و در بررسی اشعارش به جنبههای اجتماعی نیز توجه شود.

در خصوص شعر مشیری آثاری زیادی نوشته شده است. از جمله مجموعه مقالاتی تحت عنوان به نرمی بارن حاوی مجموعه مقالات جشننامهی فریدون مشیری است. این اثر شامل خاطرات، مقالات، اشعار و گفتگوهای مشیری و نیز نقد و بررسی آثار وی است و در شناخت زندگی و سبک شعری مشیری سودمند است. همچنین آسمانیتر از نام خورشید از محمدعلی شاکری یکتا نیز اثر دیگری است که حاوی شرح زندگی و خاطرات مشیری است و نیز حاوی تحلیل و تفسیر اشعار مشیری از آغاز تا واپسین سالهای حیات اوست. کتاب عشق در گذرگاههای شبزده اثر مهری بهفر، نقدی بر عاشقانههای معاصر است و به رمانتیک بودن شعر مشیری اشارهی کوتاهی دارد؛ اما آن را به طور کامل بررسی نکرده است. از جمله نویسندگان دیگری که به شعر مشیری پرداختهاند، میتوان به داریوش صبور در بر کران بیکران، پروین شکیبا در

زندگینامهی شاعران ایرانی از رودکی تا بهار و محمدرضا روزبه در کتاب شرح و تحلیل و تفسیر شعر نو فارسی

اشاره نمود. در اکثر این آثار، مشیری به عنوان یک شاعر عاشقانهسرا معرفی شده است و هیچکدام از رمانتیسم اجتماعی و مؤلفههای انسانی شعر مشیری سخن قابل توجهی به میان نیاوردهاند. در این نوشتار سعی میشود، این جنبهی شعر مشیری بررسی گردد.

.2 نگاهی به مکتب رمانتیسم

تعاریف زیادی از رمانتیسم ارائه شده است و صاحبنظران بسیاری به تعـریف آن پرداختهاند. چنان که گفته شده تاکنون حـدود 11000 تعـریـف از آن ارائـه شده که همین موجـب دشواری تعریف دقیق، جامع و مانع آن شده است (داد، :1382 (246مثلاً. »ژان ژاک روسو1« رمانتیسم را »بازگشت به طبیعت« دانسته و »جفری اسکات2« تعبیر »پرستش پدیده های

1 – Jean Jacques Rousseau 2 – Jeffrey Scott

1

کهنه و منسوخ« را برای آن به کار برده است.نهایتاً» ای. بی. بورگام1« میگوید: »کسی که در صدد تعریفی از رمانتیسم برآید به کاری مخاطرهآمیز دست زده که بسیاری از کسان را ناکام گذارده است« (فورست، (11 :1376؛ بنابراین از همان زمان رواج رمانتیسم بر سر این کلمه بحث بوده و در بین تعاریف دانشمندان اروپایی یک تعریف مشخص و دائرهالمعارفی برای آن وجود نداشته است و این نوشتار هم در پی به دست دادن چنین تعریفی نیست. مهمترین خاستگاه های رمانتیسم در اروپا سه کشور آلمان، فرانسه و انگلستان است. مکتب رمانتیسم در قرن هیجدهم در انگلستان پدیدار شده بود. پس از مدتی وارد ادبیات آلمان و بعد فرانسه شد و حداقل تا حدود سال 1850 به طور رسمی بر ادبیات اروپا حاکم بود (فورست، :1376 66 ؛ سیدحسینی، .(175 :1381

در ایران نیز در اوایل قرن بیستم میلادی (اواخر دورهی مشروطه) تحت تأثیر رمانتیکهای اروپایی و مساعد بودن فضای فکری و اجتماعی ایران برای پذیرش این مکتب، شاعران و نویسندگان به آن روی آوردند. بسیاری از صاحبنظران »افسانه«ی نیما را در کنار برخی اشعار میرزادهی عشقی سرآغاز شعر رمانتیک ایران دانستهاند (شفیعی کدکنی، 50 :1387؛ زرینکوب، .(233 :1354 از این به بعد گرایش های رمانتیک در شعر بسیاری از شاعران ایرانی نسلهای مختلف دیده میشود. در واقع باید گفت »از شهریور 1320 تا 1340 یکی از مهمترین صداهای شعر فارسی، صدای رمانتیسم است« (زرقانی، .(342 :1383

رمانتیسم دو شاخهی فردی و اجتماعی دارد. علی حسینپور چافی در کتاب جریانهای شعری معاصر فارسی در مقایسهی رمانتیسم فردی و رمانتیسم اجتماعی می نویسد: رمانتیسم» اجتماعی تقریباً همان ویژگی های رمانتیسم فردی و عاشقانه را داراست؛ با این تفاوت که در آن شاعر در کنار احساسات، عشقها و درد و دریغهای شخصی، از دردها، غم ها، آرمانها، مشکلات و مسائل محیط، اجتماع و ملت خود نیز داد سخن میدهد« (حسینپور چافی، .(162 :1384 در نتیجه »جریان رمانتیسم جامعهگرا نتیجهی تحول محتوایی شعر رمانتیک عاشقانه و فردگراست، نه پیامد تغییر و تحول در مبانی ادبی و زیباشناختی آن جریان« (همان: (165؛ بنابراین مهمترین وجه تمایز شعر رمانتیک اجتماعی از شعر رمانتیک فردی و عاشقانه در »توجه شاعران به اجتماع، مردم، میهن و سیاست است« (همان: .(166

برخلاف رمانتیسم فردی که مبتنی بر دغدغهها و احساسات فردی است، »رمانتیسم اجتماعی عشق به آزادی و فعالیتهای اجتماعی را تبلیغ میکند و معشوق در اینجا، نه زیبارویان گیسوافشان که مفاهیمی متعالی چون عدالت و آزادی است« (زرقانی، .(233 :1383 شعر» نو اجتماعی باید از حس مسئولیّت اجتماعی سرچشمه بگیرد و این حس با روح شاعر درآمیخته باشد، شاعر، خود را در اجتماع ببیند و هر چه را میخواهد از میان مردم و در میان مردم بجوید و بیابد« (شکیبا، .(396 :1379
شعر رمانتیک در فرهنگ ایران معمولاً بر اشعاری اطلاق میشود که عاشقانه و احساسی باشد. گرچه بخش عمدهای از شعر رمانتیک فارسی نیز به همین صورت است؛ اما رمانتیسم دارای گرایش دیگری به نام »رمانتیسم اجتماعی« نیز هست. »رمانتیسم در ذات خود بر ویژگیهایی چون احساسگرایی، تخیّل و رؤیاپردازی، دروننگری، غمگرایی، عشق و فردگرایی مبتنی است. حال اگر شاعری رمانتیک با ویژگی هایی که ذکر شد، بخواهد به محیط، اجتماع، ملت، میهن، مردم و مقولاتی از این قبیل توجه نشان دهد و از آنها نیز در شعر خود سخنی بگوید، نوعی از رمانتیسم که از آن به عنوان رمانتیسم جامعهگرا یا انقلابی تعبیر میشود، شکل خواهد گرفت« (حسینپور چافی، .(161 : 1384

 

دانلود این فایل

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

97/3/13
3:55 صبح

مقاله در مورد خلاقیت

بدست ali در دسته

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله در مورد خلاقیت دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد خلاقیت کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد خلاقیت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد خلاقیت :

مقدمه:
در سالهای اخیر به طور کلی مشخص شده است که قدرت تفکر و تصور خلاق می تواند کلید راه حل هر نوع مسأله ای باشد اخیراً تحقیقات علمی متصدیان آموزش را قانع کرده است که خلاقیت قابل تدریس است اکنون این واقعیت غیرقابل انکارات که تقریباً همه ما می توانیم خلاق تر شویم اگر اراده کنیم و صرف این حقیقت ممکن است امید بشریت باشد با خلاق تر شدن می توانیم

زندگی درخشان تری را ادامه داده و با یکدیگر بهتر زندگی کنیم با خلاق تر شدن می توانیم محصولات و خدمات بهتری برای یکدیگر فراهم کنیم و در نتیجه سطح زندگی را بالاتر ببریم با خلاق تر شدن می توانیم حتی راهبی باری تأمین صلح پایدار در تمام جهان به وجود آوریم. شکسپیر می گوید: قدرت خلاقه انسان را (اشرف مخلوقات) کرده است همچنین اینشتاین گفته است: قدرت تصور و خلاقیت حائز اهمیت بیشتری از دانش است. امید است با پرورش خلاقیت در محیط های آموزشی به مراتب بالایی از دانش و زندگی برسیم.

پیشینه نظری
نهضت پرورش استعداد خلاقیت و ابداع در کشورهای مختلف خاصه در کشورهای صنعتی پیشرفته به سرعت در حال رشد بوده و مورد پذیرش قرار گرفته است و با وجودی که نهضتی جوان است تحقیقات و گسترش در این زمینه، لااقل به سالهای دهه 1930 بازمی گردد. در اواسط دهه 1950 تحقیقات به سرعت بیشتری شروع به بسط و توسعه نمود به طوری که اکنون علاوه بر مقالات پژوهشی بیشمار، هزاران کتاب در این زمینه تنها به زبان انگلیسی وجود دارد بیش از پانصد سال پیش بود که اروپا تفکر خلاق را هم ردیف زور بی منطق قرار داد و این طرز فکر جدید به انسان نیرو بخشید از آن به بعد رد اروپا و آ»ریکا ایده ها بود که کشورها را می ساخت و بدون کمک پیشرفتهای جدید در سطح زندگی از طریق تفکر خلاق به دست آمده است.

با وجود پیشرفتهای سریع و فراوان مدت زیادی نیست که ارزش تصور خلاق حتی در کشورهای پیشرفته تشخیص داده شده است قدرت بالقوه تفکر خلاق و تصور خلاق دارای حد و مرز نیست مثلاً ژول ورن به ندرت محیط آرام خانه را ترک نمود با این وجود قدرت تصورش توانست وی را به اکناف جهان ببرد. این حقیقت که تصور قدرت اساسی مغز بشر است مدت هاست به وسیله بزرگترین متفکرین شناخته شده است می توان گفت در صورتی که کوشش خلاق بشر که غالباً کند، دردناک و دائماً مأیوس کننده بود به کار می رفت انسان صرفاً موجودی ابتدایی بودک ه از مغز هسته ها، میوه ها و گوشت خام و ریشه های گوناگون تغذیه می نمود. در حالی که اکنون بشر به بالاترین اختراعات دست یابی پیدا کرده واز سایه تفکر خلاق به بالاترین پیشرفت های علمی نائل

آمده است. مدرسه به عنوان مهمترین نهاد در زندگی انسان ها در ایجاد خلاقیت می تواند نقش بسیار مهمی ایفا کند که در مقاله به آن اشاره اساسی خواهد شد هدایت به سوی خلاقیت، تشویق خلاقیت، راههای رسیدن به خلاقیت از عمده موارد و وظایف مهم محیط آموزشی می باشد اگر در سیستم آموزش و پرورش کشورهای پیشرفته و موفق دنیا بنگریم به این امر مهم خواهیم رسید که در محیط آموزشی این کشورها عامل خلاقیت نقش بسیار مهمی را ایفا کرده است، نحوه آموزش به صورت آموزشی خلاق و محیط آموزش نیز محیط خلاق بوده است و همواره آموزش در

محیطی خلاق و با ایده ای خلاقانه صورت می گرفته است امید است نحوه آموزش کشور ما نیز زمانی دارای محیطی برای رشد خلاقیت و آموزشی خلاق و دانش آموزان و مربیانی خلاق باشد.

پژوهش ها و تحقیقات در زمینه مقاله
آزمایش های علمی مربوط به استعدادهای فکری عمومیت نسبی قدرت خلاقیت را آشکار کرده است. تجزیه و تحلیلی از تمام آزمایش های روانی که تاکنون به عمل آمده به این نتیجه اشاره دارد که استعداد خلاقیت به طور نرمال تقسیم شده است و آن به این معنی است که همه ما با

درجات مختلف دارای این استعداد تیم این تجزیه و تحلیل همچنین نشان داده است که درجه موثر بودن خلاقیت ما با بازده انرژی فکری ما (کوشش و پشتکار ما در بکار بردن مغزمان) ارتباط بیشتری دارد تا با استعداد درونی ما. کشفیات عملی مملو از موارد نامحدودی است که در آن افراد عادی قدرت خلاقیت خارق العاده نشان داده اند حتی بعضی معتقدند که اغلب بهترین ایده ها به وسیله افرادی که در رشته مربوطه آماتور بوده اند به وجود آمده است مسأله اساسی عصر ما عبارت

است از این که آیا می توانیم تفاهم و درایتی به وجود آوریم که برای استفاده به عنوان الگویی برای مسائل مربوط به روابط انسانی قابل اطمینان باشد یا نه. برای این کار نیاز به تحقیقات بیشتر وجود دارد ولی تحقیقات نمی تواند راه حل بیابد مگر آن که با ایده ها همراه باشد.

ذکر تجربیات و راهکارها و پیشنهادها:
در مورد راهکارهایی که با آن بتوان محیطی جهت رشد خلاقیت ایجاد کرد نظرات و تجربیات زیادی را شنیده و دیده ایم اما از مهمترین راهکارها و مفیدترین تجربه ها و پیشنهاداتی که برای اینجانب به عنوان تجربه های مفید و سازنده در طول مدت کاری کسب کرده ام مواردی است که ذکر خواهد شد. از مهمترین و بیشترین تجربیات اینجانب در مورد پرورش خلاقیت می توان به عامل تشویق در

سازندگی و خلاقیت نام برد. اگر افراد در محیط زندگی یا آموزشی در موارد مختلف و ابراز ایده های مختلف دلسرد شوند بسیار در تخریب خلاقیت آنها بسیار موثر است اگر ما از طرف افرادی که به انان علاقمند هستیم تشویق نشویم مطمئن باشیم که به افکار خلاق ما ضربه جدی خواهد خورد

بخصوص در داخل خانواده تشویق با ارزش تر از هر جای دیگر است والدین باید تعمق نموده و قبل از ابراز کمترین اظهار دلسرد کننده درباره کوشش های خلاق کودک کمال دقت را در گوش دادن به ان به کار برند و تشویق کنند تشویق کودک وقتی در خلاقیت به بهترین وجهی کمک می کند که مستقیماًبه وی اظهار گردد .لیکن حتی از این هم پر توان تر است وقتی به دیگران ابراز شود و کودک ان را تصادفاً بشنود روانشناسان بر اهمیت ارتقا اعتماد به نفس کودکان تاکید نموده اند به خاطر داشته باشیم که استعداد خلاقیت در محیط هایی که عوامل دلسرد کننده و باز دارننده وجوددارند از ریشه و بنیاد خفه خواهد شد همچنین به خاطر داشته باشیم که به همان نحو که ممکن است ایده ها و خلاقیت ها خفه شوند می توانند با قاعده صحیح ان ایده ها وخلاقیت ها تشویق شوند بلند پروازی را می توانیم در ابراز عقیده و در تفکر تشویق کنیم ترکیبی از یک محیط خلاقیت زا واستفاده مداوم از روشهای خلاقیت برای پیشبرد اهداف آموزش و پرورش باشد .

از دیگر تجربیات اینجانب در پرورش خلاقیت از بین بردن عادات غلط که مانع بروز خلاقیت می باشند است یکی از دلائلی که ما هر چه بیشتر رشد می کنیم ولی خلاقیت ما کم می شود آن است که قربانی عادت هستیم. در نتیجه تحصیلات و تجارب، عوامل بازدارنده ای در ما ایجاد می شود که طرز فکر ما را به سوی جمود می کشاند و این عوامل در هنگام برخورد خلاق ما با مسائل مانع ایجاد می کنند. این نوع موانع را به اسامی مختلف شناسایی نموده اند مانند «لحاجت در طرزکار»،

«سرسختی» و «توقف» و یا «جمود در حل مسائل» نامیده اند. برای تداوم خلاقیت باید خود را به نحوی از عادت رها کنیم بدین معنی که عادت محدود نمودن ایده یابی در محدوده تجارب گذشته را ترک نموده و بدین ترتیب به قدرت تصور خود اجازه دهیم که در تجسس رهنمون هایی جهت راه حل مسائل جدید آزادانه سیر نماید.

از دیگر تجربیات خود در پرورش محیط خلاق استفاده از بازی های فکری مثل حل معما و جدول و استفاده از سرگرمی ها و هنری های زیبا در محیط آموزشی است به نظر می رسد که نسبت معکوسی بین فعالیت های مغزی و فعالیت دستی مناسب وجود دارد عدم استفاده از کارهای دستی و بازی های فکری یکی دیگر از علل رخوت فکر است و به عکس افتاده مکرر آنها در محیط

آموزشی زمینه های بروز هر چه بیشتر خلاقیت را فراهم می کند استفاده از وسائل خراب و بی مصرف و تبدیل آن به اشیا مفید یا تزئینی در رشد خلاقیت بسیار مفید است بسیاری از خلاقان بزرگ ادبیات سرگرمی های خلاق داشته اند.

 

دانلود این فایل

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید